La Plana de Santa Bàrbara vs La Cava, CD fem.

7:00 pm